Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.modiverse.com web sitesi kullanıcılarına ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada büyük harfle yazılı ifadeler Kullanım Koşulları’nda tanımlandığı anlamda kullanılmıştır.

ARDIC, Web Sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen ve Web Sitesi’nin kullanımı sırasında ARDIC tarafından edinilen bilgileri (ARDIC’tan Modiverse paketleri temin eden kişilerden alınan irtibat bilgileri gibi) Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlarına ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Söz konusu bilgiler, Kullanım Koşulları’nda belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile Kullanıcı’ya sağlanan ürün ve hizmetlere ilişkin temas kurmak veya Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanımı ile ilgili tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

ARDIC ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Koşullar veya varsa taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla Kullanıcılar’la ilgili bilgi talep edilmesi,

  • Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Web Sitesi ile ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ARDIC gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit ederek kullanabilecektir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

ARDIC, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Web Sitesi üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, ARDIC bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Modiverse, platformumuzun Uzaktan Kontrol Hizmetini kullanan MDM müşterilerine uzaktan yardımcı olmak için Erişilebilirlik hizmetini ve onun temel işlevlerini kullanır. Hiçbir kişisel veya hassas veriyi toplamıyor veya paylaşmıyoruz. Girilen tüm girişler doğrudan Android’e gönderilir, hiçbir giriş kaydedilmez veya paylaşılmaz. Cihazınızdaki ekran kayıtlarının Modiverse Platformu üzerinden cihazınızı kontrol etmek için kullanılan sunucumuz üzerinden işlenmesine izin verebilirsiniz. Ekran kayıtları sunucularımızda saklanmaz, yalnızca bir tarayıcı üzerinden Modiverse Platformuna yayınlanır.

Modiverse kullanıcı cihazlarında uygulama yönetimini düzgün şekilde yapabilmek için, kontrollü cihazınızdaki yüklü uygulama bilgileri sunucularımıza yüklenecektir. Yüklü uygulama verilerinizin hiçbir zaman üçüncü şahıslara satılmayacağını veya paylaşılmayacağını lütfen unutmayın.

Cihaz Konum Bilgileri

Modiverse Android Uygulamasını kullandığınızda, izniniz üzerine uygulama arka planda konum verilerini toplayabilir ve bu verileri Modiverse sunucularına gönderebilir. Konum bilgisi asla üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Bu veriler yalnızca size Modiverse web uygulaması aracılığıyla sağlanan hizmetlerde kullanılır. Bu hizmetlere bir örnek, telefonunuzu belirli bir konuma girdiğinde belirli bir moda geçirmenizi sağlayan Geofencing’dir.

ARDIC, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman değiştirebilir. ARDIC’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Web Sitesi’nde güncel Gizlilik Politikası’nın yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.