KULLANIM KOŞULLARI

 1. Taraflar

  1. www.modiverse.com web sitesi (“Web Sitesi”), TÜBİTAK MAM Gebze Yerleşkesi Teknoloji Serbest Bölgesi Yeni Teknoloji Binaları B Blok 205-206 41470 Gebze-Kocaeli adresinde ikamet eden Ardıç ARGE Bilgi ve Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi (“ARDIC”) tarafından sunulmaktadır.

  1. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nın (aşağıda kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır) Web Sitesi’ne erişim sağladıkları an yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

  1. Koşullar kapsamında ARDIC ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 1. Koşullar’ın Konusu

İşbu Koşullar’ın konusu; Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ni kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Web Sitesi, işbu Sözleşme başta olmak üzere ARDIC tarafından öngörülerek Web Sitesi üzerinden duyurulan Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak şartıyla herkese açıktır. Kullanıcı, Web Sitesi’nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde Koşullar ile Web Sitesi’nde zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

  1. Web Sitesi’nde tanıtımı gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerinden yararlanılması, konu ile ilgili olarak Kullanıcı ile ARDIC arasında ayrıca bir anlaşma yapılmasına tabidir. Web Sitesi’nde yer alan hiçbir beyan, ilan vb. içerik ARDIC tarafından herhangi bir Kullanıcı’ya herhangi bir ürün veya hizmet sunulmasına yönelik bir taahhütte bulunulduğu şeklinde yorumlanamaz.

  1. Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. ARDIC, Kullanıcı’nın Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Koşullar’da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan ARDIC’ın uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecek ve Kullanıcı tarafından ARDIC’ın ilk yazılı talebinde ödenecektir.

  1. Kullanıcı, Web Sitesi’nde yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Web Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

 1. ARDIC’ın Hak ve Yükümlülükleri

  1. Web Sitesi ve Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik ile Web Sitesi’nden sunulan tüm yazılım ve sair ürünler ile bunlarla ilgili hizmetler üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat ARDIC’a aittir. Burada yer alan hiçbir hüküm, bu hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Kullanıcılar’a devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. İşbu Koşullar yalnızca Web Sitesi’nin ARDIC ürün ve hizmetlerine ilişkin bilgi alınması amacıyla kullanımına ilişkin bir hak vermekte olup, Kullanıcı Web Sitesi ve ilgili içerikleri (Web Sitesi’nden sunulan tüm yazılım ve sair ürünler de dahil) kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde Web Sitesi üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz, bunlardan işleme eser oluşturamaz ve/veya Site ile sair şekillerde rekabet edemez. Web Sitesi’ne ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, ARDIC’ın açık izni olmaksızın Web Sitesi’ne veya Web Sitesi’nden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

  1. Kullanıcılar’ın (i) Web Sitesi’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Web Sitesi’ne ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Web Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Web Sitesi’ne bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Web Sitesi’nde yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Web Sitesi’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Web Sitesi, ARDIC ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Web Sitesi’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, ARDIC sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

  1. ARDIC’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Web Sitesi’ni yeniden organize etme, Web Sitesi’nin konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. ARDIC tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Web Sitesi’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir.

  1. Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında yer almakta olup, ARDIC, Kullanıcı bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  1. ARDICWeb Sitesi’ne girilmesi, Web Sitesi’nin ya da Web Sitesi’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ARDIC, herhangi bir nedenle işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, Web Sitesi’ne ya da link verilen diğer sitelere girilmesi ya da Web Sitesi’nin kullanılması ve ziyareti sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ARDIC’ı beri kıldığını kabul etmektedir.

  1. Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden ARDIC’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ARDIC’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

  1. ARDIC, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Web Sitesi’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Web Sitesi ve Web Sitesi kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Web Sitesi’nin bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. ARDIC, işbu Koşullar kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

  1. Kullanıcı, Web Sitesi ve Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ARDIC’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

  1. Kullanıcı, ARDIC’ın Web Sitesi’ne virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Web Sitesi’nden yahut Web Sitesi’ne bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 1. Koşullar’ın Yürürlüğü ve Sona Ermesi

  1. İşbu Koşullar ve Koşullar’ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Web Sitesi içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne erişimi ile yürürlüğe girer.

  1. ARDIC dilediği zamanda Web Sitesi’ni ve/veya işbu Koşullar’ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. ARDIC’ın herhangi bir neden göstermeksizin herhangi bir Kullanıcı’nın veya Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ne erişimini engelleme hakkı saklıdır.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.